زمان اسکان نخستین گروه جمعیتی شهر شهریار

محمدرضا مظفری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تاسیس شهر جدید شهریار در شمال شرق تبریز از ساخت این شهر توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: شهر جدید شهریار نخستین شهری است که توسط بخش خصوصی و با همکاری شرکت جهاد خانه‌سازی ساخته‌ می‌شود. این شرکت حدود