آغاز عملیات اجرایی شهر جدید شهریار اولین شهر جدید خصوصی ایران

همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری و دولت تدبیر وامید ، آغاز عملیات اجرایی شهر جدید شهریار اولین شهر جدید خصوصی ایران آغاز گردید . شهر جدید شهریار تبریز در موقعیت مناسب با آب وهوای مطلوب و عاری از آلاینده های صنعتی در کمتر از ۵ کیلومتری شمال شرق تبریز قرار دارد که نزدیکی کم

جزئیات تأسیس شهر جدید «شهریار» توسط بخش خصوصی

مدیرناظر شهر جدید شهریار از تأسیس این شهر جدید در شمال شرق تبریز خبر داد و گفت: شهر جدید شهریار نخستین شهری است که توسط بخش خصوصی ساخته‌ می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا مظفری با اشاره به تأسیس شهر جدید شهریار در شمال شرق تبریز از ساخت

مروری بر تجارب برنامه‌ریزی شهری در اسپانیا

کشور اسپانیا تحولات بسیاری را در نظام برنامه ریزی شهری به خود دیده و از جمله کشورهای با نظام منطقه‌بندی شده می‌باشد. با توجه به موفقیت کنونی این کشور، تحقیق حاضر در پی آن است که به بررسی نظام موجود در اسپانیا بپردازد.

الگوی هولوگرافیک در سیر تکاملی شهر

مسالة «خلق کلیت» یا حفظ و تکوین آن، از کوچکترین اجزا در معماری گرفته تا منظر شهری چیزی است که امروزه طراحان را به طور جدی با خود درگیر کرده است. رشد شهر نه زادة ذهن یک نفر است و نه زادة یک گروه منسجم از اذهان. بافت و ساختار شهرهای امروزی حاصل فرآیندی است

تدوین معیارهای ساختار محلات شهری پایدار

محله از ارکان اصلی کالبد شهری بوده و تعادل زندگی اجتماعی در شهرها بستگی به حفظ محله‌ها دارد. در قرن بیستم، آرمان محله مسکونی در بسیاری از نظریه‌های نوین محور قرار گرفته و برای حل مشکلات گوناگون شهری مانند مدیریتی، روابط اجتماعی و انسانی، مسایل بهداشتی و رفاهی و ابعاد معنایی و هویتی، از این

ارزیابی تئوری اعیان سازی در نوسازی بافت های فرسوده

اگر شهرها به عنوان موجوداتی زنده در نظر گرفته شوند و این گونه گفته شود که این موجود همواره نیاز به تجدید حیات دارد سخن بیهوده ای بر زبان رانده نشده است. عامل زمان که با گذشت خود رنگ کهنگی را بر هر عنصری می زند بر شهرها نیز اثر کرده و این موجود زنده